Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Zającówka w Jachówce

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 26-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Zającówka  w Jachówce

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty ziemne
– podbudowy
– nawierzchnia
– remont mostu

Wartość całkowita operacji:
32.124,02 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –   32.124,02 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 września 2019 r.