Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Zającówka w Jachówce

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 26-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Zającówka  w Jachówce

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty ziemne
– podbudowy
– nawierzchnia
– remont mostu

Wartość całkowita operacji:
32.124,02 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –   32.124,02 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 września 2019 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.