Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Doboszówka w Palczy

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 26-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Doboszówka w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:
– podbudowy
– nawierzchnia

Wartość całkowita operacji:
21.892,20 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  21.892,20 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 sierpnia  2019 r.