Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej   oświetleniowej w Budzowie   na osiedlu Zimziele

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 26-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa sieci  elektroenergetycznej kablowej   oświetleniowej w Budzowie   na osiedlu Zimziele

Realizacja zadania obejmowała:
Wybudowanie sieci elektroenergetycznej  wraz z zabudową 8  szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji:
72.785,83 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 72.785,83  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 15 października 2018 r.