Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej  oświetleniowej w Budzowie   na osiedlu Krupkówka, Moćkówka

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 26-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej  oświetleniowej w Budzowie   na osiedlu Krupkówka, Moćkówka

Realizacja zadania obejmowała:
Wybudowanie sieci elektroenergetycznej  wraz z zabudową 23  szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji:
14.126,51 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 14.126,51 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 15 października 2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.