Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej  oświetleniowej w Budzowie   na osiedlu Krupkówka, Moćkówka

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 26-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej  oświetleniowej w Budzowie   na osiedlu Krupkówka, Moćkówka

Realizacja zadania obejmowała:
Wybudowanie sieci elektroenergetycznej  wraz z zabudową 23  szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji:
14.126,51 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 14.126,51 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 15 października 2018 r.