Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Nagiełówka w Zachełmnej

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 26-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Nagiełówka w Zachełmnej

Realizacja zadania obejmowała:
– podbudowy
– nawierzchnia z kruszywa

Wartość całkowita operacji:
38.882,76 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  38.882,76  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 września  2019 r.