Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Księża Rola w Palczy

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 26-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Księża Rola w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty ziemne
– podbudowy z kruszywa

Wartość całkowita operacji:
7.208,19  zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  7.208,19zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 sierpnia  2019 r.