Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Kachnicówka Dolna w Jachówce

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 26-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Kachnicówka Dolna w Jachówce

Realizacja zadania obejmowała:
– podbudowy
– nawierzchnia

Wartość całkowita operacji:
18.576,94  zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  18.576,94  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 września   2019 r.