Urząd Gminy w Budzowie

Zakup placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 26-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Zakup placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Kultury

Wartość całkowita operacji:
27.798,00 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  27.798,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 lipca    2019 r.