Urząd Gminy w Budzowie

Rok 2016

UG Budzów

Modernizacja systemu ogrzewania w budynku...

Opublikowano: 02.11.2016

Modernizację systemu ogrzewania  w ramach , którego wykonano:  roboty rozbiórkowe kotłowni, wykonanie kotłowni w instalację olejową , roboty instalacyjne, roboty budowlane

UG Budzów

Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży...

Opublikowano: 02.11.2016

Remont budynku  w ramach , którego wykonano: roboty remontowe zewnętrzne, instalacje elektryczne, instalacja CO, roboty przygotowawcze, malarskie i powierzchniowe wraz z arylowaniem, posadzka, termomodernizacja budynku ścian i cokołów wraz z robotami towarzyszącymi

UG Budzów

I N F O R...

Opublikowano: 02.11.2016

W dniu 25 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego  w Krakowie została podpisana umowa  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  operacji pn.:  Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej „Zimziele” Nr K 440035 w miejscowości Budzów

UG Budzów

Roboty remontowe pomieszczeń w Szkole...

Opublikowano: 13.09.2016

Wykonano roboty przygotowawcze oraz malarsko-demontażowe , roboty malarskie i powierzchniowe

UG Budzów

Remont dachu w Zespole Szkolno...

Opublikowano: 13.09.2016

Wykonanie renowację blachy dachowej na budynku Zespołu Szkolno – przedszkolnego o pow. 1050 m2

UG Budzów

Remont kuchni w Zespole Szkolno...

Opublikowano: 13.09.2016

Wykonanie pieca kuchennego, wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszącymi

UG Budzów

Roboty remontowe budynku Sali Gimnastycznej...

Opublikowano: 13.09.2016

Wymianę stolarki okiennej oraz siatki zabezpieczającej okna Sali gimnastycznej, roboty przygotowawcze termomodernizacji, instalacji  odgromowej, odwodnienie dachu, remont cokołu, remont pokrycia stropu Sali Gimnastycznej od strony poddasza

UG Budzów

Roboty remontowo – malarskie w...

Opublikowano: 13.09.2016

Opalanie lamperii, przygotowanie powierzchni pod cienkowarstwowe tynki akrylowe, gruntowanie ścian, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy akrylowej, malowanie emulsyjne ścian

UG Budzów

Remont Sali Gimnastycznej w Bieńkówce

Opublikowano: 13.09.2016

Roboty przygotowawcze oraz montersko – demontażowe , odnowienie i malowanie parkietu, wyznaczenie linii boiska, roboty malarskie i powierzchniowe

UG Budzów

Roboty remontowe pomieszczeń w Szkole...

Opublikowano: 13.09.2016

Roboty montersko – demontażowe, wykonanie posadzki , instalacji elektrycznej, roboty malarskie i powierzchniowe, wymiana grzejników

UG Budzów

Utwardzenie nawierzchni kostką brukową przy...

Opublikowano: 13.09.2016

Wykonanie zagospodarowania (adaptacja) terenu  na placu zabaw przy Przedszkolu, utwardzenie nawierzchni, wykonanie  kanalizacji deszczowej i odwodnienia

UG Budzów

Remont drogi gminnej Lenikówka –...

Opublikowano: 13.09.2016

Remont drogi  w ramach , którego wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, nawierzchnie asfaltowe, pobocza

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.