Urząd Gminy w Budzowie

Remont Sali Gimnastycznej w Bieńkówce

Kategoria: Inwestycje w gminie, Rok 2016 Opublikowano: 13-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont Sali Gimnastycznej w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
Roboty przygotowawcze oraz montersko – demontażowe , odnowienie i malowanie parkietu, wyznaczenie linii boiska, roboty malarskie i powierzchniowe

Wartość całkowita operacji:
41.820,00  zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  41.820,00   zł.

Czas trwania realizacji operacji:
01.08.2016 r. – 31.08.2016 r.