Urząd Gminy w Budzowie

Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce

Kategoria: Inwestycje w gminie, Rok 2016 Opublikowano: 02-11-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Roboty remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce

Realizacja zadania obejmowała:
Remont budynku  w ramach , którego wykonano: roboty remontowe zewnętrzne, instalacje elektryczne, instalacja CO, roboty przygotowawcze, malarskie i powierzchniowe wraz z arylowaniem, posadzka, termomodernizacja budynku ścian i cokołów wraz z robotami towarzyszącymi

Wartość całkowita operacji:
72.773,53 zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy 51.094,53   zł.
– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 21.679,00  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
01.06.2016 r. – 31.07.2016 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.