Urząd Gminy w Budzowie

Roboty remontowe pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Budzowie

Kategoria: Inwestycje w gminie, Rok 2016 Opublikowano: 13-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Roboty remontowe pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
Wykonano roboty przygotowawcze oraz malarsko-demontażowe , roboty malarskie i powierzchniowe

Wartość całkowita operacji:
7.238,38  zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  7.238,38  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
01.07.2016 r. – 12.08.2016 r.