Urząd Gminy w Budzowie

I N F O R M A C J A

Kategoria: Inwestycje w gminie, Rok 2016 Opublikowano: 02-11-2016

W dniu 25 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego  w Krakowie została podpisana umowa  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych  operacji pn.:  Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej „Zimziele” Nr K 440035 w miejscowości Budzów

Wartość całkowita operacji na podstawie kosztorysu  inwestorskiego wynosi:
1 225 563,63   zł.

Finansowanie zadania:
– wnioskowana kwota pomocy 760 661,00  zł.
– środki własne z budżetu gminy 464 902,63 zł

Planowany termin zakończenia operacji:
Wrzesień 2017 rok

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.