Urząd Gminy w Budzowie

Roboty remontowe budynku Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Budzowie wraz z wymianą okien

Kategoria: Inwestycje w gminie, Rok 2016 Opublikowano: 13-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Roboty remontowe budynku Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Budzowie wraz z wymianą okien

Realizacja zadania obejmowała:
Wymianę stolarki okiennej oraz siatki zabezpieczającej okna Sali gimnastycznej, roboty przygotowawcze termomodernizacji, instalacji  odgromowej, odwodnienie dachu, remont cokołu, remont pokrycia stropu Sali Gimnastycznej od strony poddasza

Wartość całkowita operacji:
150.638,37   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  150.638,37   zł.

Czas trwania realizacji operacji:
01.07.2016 r. – 31.08.2016 r.