Urząd Gminy w Budzowie

Roboty remontowe budynku Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Budzowie wraz z wymianą okien

Kategoria: Inwestycje w gminie, Rok 2016 Opublikowano: 13-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Roboty remontowe budynku Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Budzowie wraz z wymianą okien

Realizacja zadania obejmowała:
Wymianę stolarki okiennej oraz siatki zabezpieczającej okna Sali gimnastycznej, roboty przygotowawcze termomodernizacji, instalacji  odgromowej, odwodnienie dachu, remont cokołu, remont pokrycia stropu Sali Gimnastycznej od strony poddasza

Wartość całkowita operacji:
150.638,37   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  150.638,37   zł.

Czas trwania realizacji operacji:
01.07.2016 r. – 31.08.2016 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.