Urząd Gminy w Budzowie

Modernizacja systemu ogrzewania w budynku komunalnym w Budzowie 460 – Ośrodek Zdrowia

Kategoria: Inwestycje w gminie, Rok 2016 Opublikowano: 02-11-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Modernizacja  systemu ogrzewania w  budynku komunalnym w Budzowie 460 – Ośrodek Zdrowia

Realizacja zadania obejmowała:
Modernizację systemu ogrzewania  w ramach , którego wykonano:  roboty rozbiórkowe kotłowni, wykonanie kotłowni w instalację olejową , roboty instalacyjne, roboty budowlane,

Wartość całkowita operacji:
199.942,70  zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy 129.542,70  zł.
– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie                  70.400,00  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
12.07.2016 r. – 30.09.2016 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.