Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi gminnej Lenikówka – Szczerbakówka w Bieńkówce

Kategoria: Inwestycje w gminie, Rok 2016 Opublikowano: 13-09-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi gminnej Lenikówka – Szczerbakówka w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
Remont drogi  w ramach , którego wykonano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, nawierzchnie asfaltowe, pobocza

Wartość całkowita operacji:
17.045,81  zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  17.045,81  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
05.04.2016 r. – 30.06.2016 r.