jachowka
palcza
budzow
baczyn
zachelmna
bienkowka

Najnowsze informacje

Cudowna Moc Bukietów

Według starego zwyczaju 15. sierpnia, na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – zwane Świętem Matki Boskiej Zielnej – przygotowywano wiązanki z ziół, kwiatów i owoców…

czytaj więcej...

Powstaje Pawilon Polski – otwarcie już 25 lipca w Krakowie

Przy okazji Światowych Dni Młodzieży, na Szlaku Pielgrzymów tuż przy Wawelu, w Krakowie pod hasłem „Polska wita!” powstaje Pawilon Polski. W sferycznych namiotach, zaprezentowane zostaną osiągnięcia polskiej nauki, kultury, rolnictwa i gospodarki, a także historia i walory turystyczne kraju. Pawilon Polski jest wspólną inicjatywą polskich instytucji publicznych oraz ich partnerów strategicznych na rzecz promocji kraju. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

czytaj więcej...

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie od 1 sierpnia 2016r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017, a od 1 września 2016r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017…

czytaj więcej...

Dzięki 500 plus

Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek…

czytaj więcej...

Relacja filmowa z imprezy hodowlanej „Szlakiem Konia Huculskiego”

Szanowni Państwo

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie

serdecznie zaprasza państwa do obejrzenia relacji filmowej z imprezy hodowlanej „Szlakiem Konia Huculskiego” w ramach której odbył się XVI Ogólnopolski Czempionat Młodzieżowy oraz Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi…

czytaj więcej...

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego…

 

czytaj więcej...

Program „Jawor” – Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych. Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego…

czytaj więcej...

Ogólnopolskie dni NATO

WFOŚIGW wsparcie doradcze

Winiarzu złóż wniosek o wpis do ewidencji ARR

Agencja Rynku Rolnego prowadzi ewidencję producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino. Wnioski o wpis do ewidencji  na rok gospodarczy 2016/1017 należy składać do 15 lipca 2016 r.

czytaj więcej...