Urząd Gminy w Budzowie

„Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych klas VI-VIII”, Budzów – 11 kwietnia 2024 r.

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 12-04-2024

W dniu 11 kwietnia 2024 r. w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów w Budzowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych dla klas VI-VIII. Celem konkursu było zaprezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i powszechnej oraz popularyzacja piękna i kultury języka polskiego. Do konkursu zgłoszono 20 uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Budzów.

Umiejętności recytatorów oceniało jury w składzie: mgr Barbara Skubis-Tyszewska (emerytowany nauczyciel z Zespołu Szkół im. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim), mgr Małgorzata Skawińska (nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii  Skłodowskiej Curie w Suchej Beskidzkiej) oraz Danuta Kawa (Dyrektor Biblioteki I Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów).

Biorąc pod uwagę kryteria konkursu:  dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora, sposób interpretacji tekstu oraz  ogólny wyraz artystyczny  przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce –   Martyna Malina ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej

II miejsce –   Mikołaj Kołacz ze Szkoły Podstawowe w Bieńkówce

III miejsce –  Julia Nieciąg ze Szkoły Podstawowej w Jachówce

Wyróżnienie –  Marceli Syjota ze Szkoły Podstawowej w Zachełmnej
Julia Dobosz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bacznie

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca będą reprezentować naszą gminę w Konkursie Powiatowym.

Więcej zdjęć na bioakbudzow.pl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.