Urząd Gminy w Budzowie

REKRUTACJA NA ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA W BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PODBABIOGÓRZE”

Kategoria: Informacje Opublikowano: 25-04-2024

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” ogłasza konkurs  na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. wdrażania LSR (EFRROW).
Treść  ogłoszenia o konkursie  wraz z załącznikiem znajdują się poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.