Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy na Obchody 233 Rocznicy Konstytucji 3 Maja, Gminne Obchody Dnia Strażaka oraz Poświęcenie i Przekazanie Samochodu Pożarniczego

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 24-04-2024

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Budzowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Palczy oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zapraszają na Obchody 233 Rocznicy Konstytucji 3 Maja, Gminne Obchody Dnia Strażaka, oraz Poświęcenie i Przekazanie Samochodu Pożarniczego. 3 maja 2024r. Palcza. Program Uroczystości: 11.30 - Zbiórka Jednostek OSP przy budynku „Orlik” w Palczy. 12.00 - Masza Święta na boisku „Orlik”, 13.00 - Część oficjalna uroczystości: wprowadzenie flagi państwowej, złożenie meldunku, odegranie hymnu i podniesienie flagi państwowej na maszt, przywitanie przybyłych gości, odznaczenie zasłużonych strażaków, poświęcenie i przekazanie samochodu pożarniczego, wręczenie podziękowań i wpisy do księgi pamiątkowej, wystąpienia okolicznościowe. 14.30 – Koncert Orkiestr Dętych Gminy Budzów, poczęstunek. Patronat: Dr Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.