Urząd Gminy w Budzowie

Gminny Konkurs dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych „Od przedszkola do Opola” 2024

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 24-04-2024

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów serdecznie zaprasza do udziały w Gminnym Konkursie dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych Od Przedszkola do Opola. Konkurs odbędzie się 28 maja 2024r. godz. 10.00 GOK w Jachówce. Regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne w BiOAK Gminy Budzów, na stronie internetowej BiOAK /www.bioakbudzow.pl/ oraz u Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli Gminy Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.