Urząd Gminy w Budzowie

Uproszczony plan urządzania lasu

Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu...

Opublikowano: 10.05.2024

Firma LAS-R Sp. z o. o. informuje właścicieli lasów, że od 2024-05-08 będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy.

UG Budzów

Starosta zatwierdził Uproszczony Plan Urządzenia...

Opublikowano: 12.01.2024

Informujemy, że Starosta Suski w dniu 4 stycznia 2024 roku zatwierdził Uproszczony Plan Urządzania Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie wsi Baczyn, Palcza, Zachełmna.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.