Urząd Gminy w Budzowie

Starosta zatwierdził Uproszczony Plan Urządzenia lasów (UPUL) niestanowiących własność Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie wsi Baczyn, Palcza, Zachełmna.

Kategoria: Uproszczony plan urządzania lasu Opublikowano: 12-01-2024

Informujemy, że Starosta Suski w dniu 4 stycznia 2024 roku zatwierdził Uproszczony Plan Urządzania Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie wsi Baczyn, Palcza, Zachełmna.

Zatwierdzony dokument został przyjęty na okres od dnia 04.01.2024 r. do dnia 31.12.2033 r.

Wersja elektroniczna planów została umieszczona na stronie Powiatu Suskiego.

W sekcji załączniki  zostało zamieszczone zarządzenie Starosty Suskiego z dnia 04.01.2024 r. W celu uzyskania wersji dostępnej cyfrowo prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej: 33 875 78 00.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.