Urząd Gminy w Budzowie

Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu

Kategoria: Uproszczony plan urządzania lasu Opublikowano: 10-02-2022

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Budzów Powiatu Suskiego oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z wykonywaniem w/w zadania oraz rozpoczęciem przygotowania materiałów geodezyjnych do prac terenowych, uprzejmie proszę o powiadomienie właścicieli lasów, w sposób zwyczajowo przyjęty (np. strona internetowa), że od 2022-02-14 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o. o.. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Prace prowadzone będą dla poszczególnych podmiotów wg załączonej poniżej listy