Urząd Gminy w Budzowie

Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu

Kategoria: Uproszczony plan urządzania lasu Opublikowano: 10-02-2022

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach administracyjnych Gminy Budzów Powiatu Suskiego oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z wykonywaniem w/w zadania oraz rozpoczęciem przygotowania materiałów geodezyjnych do prac terenowych, uprzejmie proszę o powiadomienie właścicieli lasów, w sposób zwyczajowo przyjęty (np. strona internetowa), że od 2022-02-14 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R Sp. z o. o.. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmą innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Prace prowadzone będą dla poszczególnych podmiotów wg załączonej poniżej listy

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.