baczyn
jachowka
zachelmna
bienkowka
budzow
palcza

Najnowsze informacje

Tak, potrafię!

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie  aktywizacyjnym „Tak, potrafię!”.

Jakie są założenia?

Jego celem  jest kompleksowe wsparcie grupy 160 Małopolan w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez włączenie uczestników w ścieżkę określoną Indywidualnym Planem Działania. Oczekiwanym efektem zrealizowanych  szkoleń i staży jest podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia, a tym samym zaistnienie na rynku pracy.

Kto może zostać uczestnikiem?

czytaj więcej...

Kampania promocyjna LSR

Ostrzeżenie CEIDG

SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATU

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza
osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU.

Jeśli jesteś aktywną osobą? Lubisz działać? Chcesz coś zmienić?

Zgłoś się! Przygotuj się z nami do nowej przygody jaką jest wolontariat!

czytaj więcej...

Dni Gminy Budzów 2016

Informacja

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT…

czytaj więcej...

„Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej...

Cudowna Moc Bukietów

Według starego zwyczaju 15. sierpnia, na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – zwane Świętem Matki Boskiej Zielnej – przygotowywano wiązanki z ziół, kwiatów i owoców…

czytaj więcej...

Powstaje Pawilon Polski – otwarcie już 25 lipca w Krakowie

Przy okazji Światowych Dni Młodzieży, na Szlaku Pielgrzymów tuż przy Wawelu, w Krakowie pod hasłem „Polska wita!” powstaje Pawilon Polski. W sferycznych namiotach, zaprezentowane zostaną osiągnięcia polskiej nauki, kultury, rolnictwa i gospodarki, a także historia i walory turystyczne kraju. Pawilon Polski jest wspólną inicjatywą polskich instytucji publicznych oraz ich partnerów strategicznych na rzecz promocji kraju. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

czytaj więcej...

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2016/2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie od 1 sierpnia 2016r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017, a od 1 września 2016r rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017…

czytaj więcej...

Wydarzenia kulturalne

Więcej wydarzeń