Urząd Gminy w Budzowie

2021

UG Budzów

Opracowaniu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju...

Opublikowano: 16.02.2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021 – 2030”.

UG Budzów

Udrożnienie cieku wodnego wzdłuż dróg...

Opublikowano: 15.02.2021

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Udrożnienie cieku wodnego wzdłuż dróg gminnych w sołectwie Budzów”.

UG Budzów

Wykonanie projektu budowlanego na „Przebudowę...

Opublikowano: 25.01.2021

Wykonanie projektu budowlanego na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice–Zembrzyce w km 0+115 do km 0+260 odcinka 110 w miejscowości Budzów polegająca na przebudowie istniejącego pobocza, przebudowie istniejącej zatoki autobusowej oraz budowa przejścia dla pieszych wraz  z doświetleniem  przejścia”.

UG Budzów

Wykonanie usług geodezyjnych na terenie...

Opublikowano: 05.01.2021

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Budzów w 2021 roku”