Urząd Gminy w Budzowie

INFORMACJĘ O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO...

Opublikowano: 16.08.2018

INFORMACJĘ O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO STOWARZYSZENIA LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁOSIĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego...

Opublikowano: 16.08.2018

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego...

Opublikowano: 16.08.2018

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UG Budzów

Wybory – PILNE

Opublikowano: 18.04.2018

Nabór kandydatów chętnych do pełnienia funkcji urzędników wyborczych.

obraz wiodacy

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w...

Opublikowano: 27.03.2018

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.