Urząd Gminy w Budzowie

UG Budzów

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w...

Opublikowano: 12.09.2018

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Budzowie

UG Budzów

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym...

Opublikowano: 12.09.2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UG Budzów

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzów z...

Opublikowano: 27.08.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie: informacji o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UG Budzów

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego z...

Opublikowano: 24.08.2018

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r w sprawie informacji dot. podziału Województwa Małopolskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2018 r., określenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UG Budzów

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzów z...

Opublikowano: 22.08.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Budzów z dzień 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dien 21 października 2018 r.

UG Budzów

Obwieszczenie Starosty Suskiego z dnia...

Opublikowano: 22.08.2018

Obwieszczenie Starosty Suskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej w wyborach wyznaczonych na dzień 21 października 2018 roku

UG Budzów

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia...

Opublikowano: 21.08.2018

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Aktualności związane z wyborami

Opublikowano: 16.08.2018

W treści znajdą Państwo adresy Państwowej Komisji Wyborczej

Zasady finansowania kampanii wyborczej w...

Opublikowano: 16.08.2018

Zasady finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.