Urząd Gminy w Budzowie

2020

UG Budzów

Wykonanie projektu budowlanego na „Remont...

Opublikowano: 16.11.2020

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn.: Wykonanie projektu budowlanego na „Remont drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia –Stróża  na odcinku ok. 1,8 km w miejscowości Bieńkówka.”

UG Budzów

Remont odwodnienie drogi  Świerkówka w...

Opublikowano: 19.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Remont odwodnienie drogi  Świerkówka w Zachełmnej

UG Budzów

Remont drogi U Bukowskiego odcinek...

Opublikowano: 29.09.2020

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Remont drogi U Bukowskiego odcinek II w Budzowie

UG Budzów

Remont drogi U Bukowskiego odcinek...

Opublikowano: 29.09.2020

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Remont drogi U Bukowskiego odcinek I w Budzowie

UG Budzów

„Remont drogi  pod Dąbrową  w...

Opublikowano: 14.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Remont drogi  pod Dąbrową  w miejscowości Zachełmna”.

UG Budzów

Montaż podziemnego zbiornika na wody...

Opublikowano: 14.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na: Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 667 w mejscowości Budzów.

UG Budzów

Remont drogi Rojkówka odnoga lewa...

Opublikowano: 02.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Remont drogi Rojkówka odnoga lewa w Budzowie

UG Budzów

Remont odwodnienia drogi Ciągówka w...

Opublikowano: 02.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na: Remont  odwodnienia drogi Ciągówka w Palczy.

UG Budzów

Dowóz wraz z opieką dzieci...

Opublikowano: 13.08.2020
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.