Urząd Gminy w Budzowie

2020

UG Budzów

Wykonanie projektu budowlanego na „Remont...

Opublikowano: 16.11.2020

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn.: Wykonanie projektu budowlanego na „Remont drogi powiatowej nr 1689K Budzów- Trzebunia –Stróża  na odcinku ok. 1,8 km w miejscowości Bieńkówka.”

UG Budzów

Remont odwodnienie drogi  Świerkówka w...

Opublikowano: 19.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Remont odwodnienie drogi  Świerkówka w Zachełmnej

UG Budzów

Remont drogi U Bukowskiego odcinek...

Opublikowano: 29.09.2020

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Remont drogi U Bukowskiego odcinek II w Budzowie

UG Budzów

Remont drogi U Bukowskiego odcinek...

Opublikowano: 29.09.2020

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Remont drogi U Bukowskiego odcinek I w Budzowie

UG Budzów

„Remont drogi  pod Dąbrową  w...

Opublikowano: 14.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Remont drogi  pod Dąbrową  w miejscowości Zachełmna”.

UG Budzów

Montaż podziemnego zbiornika na wody...

Opublikowano: 14.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na: Montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe z dachu budynku nr 667 w mejscowości Budzów.

UG Budzów

Remont drogi Rojkówka odnoga lewa...

Opublikowano: 02.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Remont drogi Rojkówka odnoga lewa w Budzowie

UG Budzów

Remont odwodnienia drogi Ciągówka w...

Opublikowano: 02.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na: Remont  odwodnienia drogi Ciągówka w Palczy.

UG Budzów

Dowóz wraz z opieką dzieci...

Opublikowano: 13.08.2020