Urząd Gminy w Budzowie

Wójt Gminy

Podpisanie umowy na zadanie pn....

Opublikowano: 23.08.2023

Dnia 21 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. Remont drogi „Adamkówka” nr K 440017 w km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Budzów, gmina Budzów z Firmą PRDM Wadowice sp.z o.o.

Podpisanie umowy na zadanie pn....

Opublikowano: 23.08.2023

Dnia 21 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. Remont drogi „Wronówka Dolna” nr K 440104 w km 0+000 do km 0+ 695 w miejscowości Bieńkówka, gmina Budzów z Firmą Transportowo – usługową Andrzej Jasica

Podpisanie umowy: Przebudowa odcinka 070...

Opublikowano: 09.08.2023

Dnia 08 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: Przebudowa odcinka 070 prawej strony drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice – Zembrzyce w km 6+ 496 do km 6+736 w miejscowości Palcza w ramach inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 956 poprzez budowę chodnika.

Podpisanie umowy: „Remont drogi Wrzodkówka”...

Opublikowano: 07.06.2023

Podpisanie umowy na zadanie pn. „Remont drogi Wrzodkówka” w Zachełmnej

Podpisanie umowy: Przebudowa boiska do...

Opublikowano: 01.06.2023

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: Przebudowa boiska do piłki nożnej z trawą naturalną w miejscowości Zachełmna

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956...

Opublikowano: 18.04.2023

Podpisanie umowy na realizację zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+846 do km 0+965 odcinek 110 w miejscowości Budzów”

Podpisanie umowy: Budowa sieci kanalizacji...

Opublikowano: 18.04.2023

Podpisanie umowy na realizację zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na działce ew. nr 7367/32 P-1 w miejscowości Budzów- etap 2″

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.