Urząd Gminy w Budzowie

Wójt Gminy

Podpisanie umowy na zadanie pn....

Opublikowano: 23.08.2023

Dnia 21 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. Remont drogi „Adamkówka” nr K 440017 w km 0+000 do km 0+560 w miejscowości Budzów, gmina Budzów z Firmą PRDM Wadowice sp.z o.o.

Podpisanie umowy na zadanie pn....

Opublikowano: 23.08.2023

Dnia 21 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn. Remont drogi „Wronówka Dolna” nr K 440104 w km 0+000 do km 0+ 695 w miejscowości Bieńkówka, gmina Budzów z Firmą Transportowo – usługową Andrzej Jasica

Podpisanie umowy: Przebudowa odcinka 070...

Opublikowano: 09.08.2023

Dnia 08 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na zadanie pn.: Przebudowa odcinka 070 prawej strony drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice – Zembrzyce w km 6+ 496 do km 6+736 w miejscowości Palcza w ramach inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 956 poprzez budowę chodnika.

Podpisanie umowy: „Remont drogi Wrzodkówka”...

Opublikowano: 07.06.2023

Podpisanie umowy na zadanie pn. „Remont drogi Wrzodkówka” w Zachełmnej

Podpisanie umowy: Przebudowa boiska do...

Opublikowano: 01.06.2023

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: Przebudowa boiska do piłki nożnej z trawą naturalną w miejscowości Zachełmna

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956...

Opublikowano: 18.04.2023

Podpisanie umowy na realizację zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice -Zembrzyce w km 0+846 do km 0+965 odcinek 110 w miejscowości Budzów”

Podpisanie umowy: Budowa sieci kanalizacji...

Opublikowano: 18.04.2023

Podpisanie umowy na realizację zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków na działce ew. nr 7367/32 P-1 w miejscowości Budzów- etap 2″