Urząd Gminy w Budzowie

Pokaz slajdów

Budzow
Bieńkówka
Baczyn
Jachówka
Palcza
Zachełmna

Aktualności

Komunikaty i apele Kontrola przedsiębiorców w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych

Kontrola przedsiębiorców w zakresie posiadanych...

Opublikowano: 24.07.2024

Wójt Gminy Budzów informuje, że na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) zobowiązany jest do  kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Pies – najlepszy przyjaciel człowieka

Opublikowano: 24.07.2024

W związku z częstymi zgłoszeniami do Urzędu Gminy w Budzowie dotyczącymi psów, które bez opieki swobodnie biegają na terenie naszej gminy, przypominamy właścicielom i opiekunom psów, że są zobowiązani do zabezpieczenia miejsca przebywania swoich zwierząt w taki sposób, by nie miały możliwości samodzielnie opuszczać posesji i aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców, a szczególnie dzieci. Zobowiązuje do tego Ustawa o ochronie zwierząt.

Informacja o bonie energetycznym

Opublikowano: 24.07.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Budzowie informuje, że w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego. (pokój nr 3)

Serdecznie zapraszamy na Dni Gminy...

Opublikowano: 19.07.2024

Serdecznie zapraszamy na Dni Gminy Budzów, które odbędą się w dniach 17-18 sierpnia 2024r. na Boisku sportowym LKS Budzów.

obraz wiodacy

Wakacyjne Półkolonie „Baw się z...

Opublikowano: 17.07.2024

W dniach 8-12.07.2024 r. w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów została zorganizowana półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z Gminy Budzów, jej współorganizatorem była Szkoła Tańca Step Up z Makowa Podhalańskiego.

UG Budzów

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego...

Opublikowano: 15.07.2024

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.530) w dniach 01.08.2024-30.09.2024 w Urzędzie Gminy Budzów w pokoju nr 8, w godzinach pracy urzędu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0...

Opublikowano: 04.07.2024

Gmina Budzów otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 500 zł na realizację  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Całkowity koszt realizacji wynosi 25 625 zł, w tym wkład własny gminy 5 125 zł .

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej...

Opublikowano: 04.07.2024

„Posiłek w szkole i w domu” – Moduł 3 wieloletni rządowy program na lata 2024-2028

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.