Urząd Gminy w Budzowie

Pokaz slajdów

Budzow
Bieńkówka
Baczyn
Jachówka
Palcza
Zachełmna

Aktualności

Ogólne Webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów

Webinarium online dla seniorów oraz...

Opublikowano: 17.05.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie uprzejmie informuje o możliwości uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), we współpracy z Ministerstwem do Spraw Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

UG Budzów

Kolonie dla dzieci rolników

Opublikowano: 17.05.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje o koloniach dla dzieci rolników, organizowanych przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

obraz wiodacy

Zapraszamy na „Dzień Dziecka” z...

Opublikowano: 14.05.2024

Zapraszamy na „Dzień Dziecka” z Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury Gminy Budzów. 01.06.2024r. (sobota) godz. 12.00-16.00. Miejsce: BiOAK (Hala Sportowa) Budzów.

I posiedzenie Sesji IX kadencji...

Opublikowano: 10.05.2024

W dniu 7 maja 2024 r.  na sali narad w Urzędzie Gminy w Budzowie odbyła się I posiedzenie Sesji IX kadencji Rady Gminy Budzów. Na sesji dokonano ślubowania nowych radnych oraz Wójta Gminy, a także dokonano wyboru Przewodniczącego  i  Wieceprzewodniczęcego Rady Gminy oraz poszczególnych komisji.

Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu...

Opublikowano: 10.05.2024

Firma LAS-R Sp. z o. o. informuje właścicieli lasów, że od 2024-05-08 będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy.

UG Budzów

Nabór uzupełniający do Programu „Asystent...

Opublikowano: 08.05.2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie prowadzi nabór na do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

obraz wiodacy

Gminne Obchody 233 Rocznicy Uchwalenia...

Opublikowano: 07.05.2024

Święto Narodowe 3 Maja obchodzimy na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 Maja.  Była to pierwsza w Europie i druga na świecie, po amerykańskiej z 1787 r., spisana konstytucja. Wprowadziła ona zasadę równości przed prawem, wolności osobistej i prawo do własności, a także system trójpodziału władzy. Był to bardzo ważny moment w historii naszego kraju.

REKRUTACJA NA ZASTĘPSTWO PRACOWNIKA W...

Opublikowano: 25.04.2024

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” ogłasza konkurs  na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. wdrażania LSR (EFRROW).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.