Urząd Gminy w Budzowie

Zasady załatwiania spraw w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 03-01-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ślad za pismem WP-XII.1412.6.2017
z dnia 03.01.2018r Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zamieszcza informację o zasadach  załatwiania spraw w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych