Urząd Gminy w Budzowie

Zasady załatwiania spraw w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 03-01-2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie w ślad za pismem WP-XII.1412.6.2017
z dnia 03.01.2018r Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zamieszcza informację o zasadach  załatwiania spraw w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.