Urząd Gminy w Budzowie

Zakup zadaszenia sceny

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
Gmina Budzów

Tytuł Operacji:
Zakup zadaszenia sceny

Cel operacji:
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Budzów i ich integracja, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do kultywowania i upowszechniania lokalnych obrzędów i tradycji oraz możliwości spędzania wolnego czasu.
Realizacja operacji obejmowała:
Zakup zadaszenia sceny z dachem dwuspadowym o wymiarach 8X6 wysokość 7 m, w komplecie z plandeką zadaszenia.

Wartość całkowita operacji:
49 200,00 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
24 950,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
07.08.2013 – 26.03.2013r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.