Urząd Gminy w Budzowie

Zakup zadaszenia sceny

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
Gmina Budzów

Tytuł Operacji:
Zakup zadaszenia sceny

Cel operacji:
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Budzów i ich integracja, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do kultywowania i upowszechniania lokalnych obrzędów i tradycji oraz możliwości spędzania wolnego czasu.
Realizacja operacji obejmowała:
Zakup zadaszenia sceny z dachem dwuspadowym o wymiarach 8X6 wysokość 7 m, w komplecie z plandeką zadaszenia.

Wartość całkowita operacji:
49 200,00 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
24 950,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
07.08.2013 – 26.03.2013r.