Urząd Gminy w Budzowie

Zakup trybuny 4 rzędowej

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Promocja dziedzictwa kulturowego i zdrowego trybu życia podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w Gminie Budzów poprzez zakup trybuny 4 rzędowej

Cel operacji:
Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej w Gminie Budzów oraz podwyższenie standardu organizowanych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i promocyjnych Gminie Budzów oraz zwiększenie promocji lokalnych walorów poprzez zakup 1 sztuki trybuny 4 rzędowej do końca 2011 roku.

Realizacja operacji obejmowała:
Zakup 1 sztuki trybuny 4 rzędowej.

Wartość całkowita operacji:
64 427,40 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
24 950,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
29.03.2011 – 31.12.2011

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.