Urząd Gminy w Budzowie

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów z terenu Gminy Budzów, w wykluczeniu cyfrowym w ramach projektu pod nazwą – „ZDALNA SZKOŁA”

Kategoria: 2020 Opublikowano: 17-04-2020

Zapytanie ofertowe:

Dotyczy: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów  z terenu Gminy Budzów, w wykluczeniu cyfrowym w ramach projektu pod nazwą – „ZDALNA SZKOŁA”

I. Zamawiający:
Gmina Budzów
34-211 Budzów  455
Tel./Fax: /33/8740032
E-mail: sekretarz@budzow.pl
NIP 5521677860

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach dodatkowych środków z Ministerstwa Cyfryzacji w postaci Laptopów  w ilości 23 do siedziby Zamawiającego zgodnie z poniższymi wymaganiami:
  • Laptop
   • Rodzaj komputera – komputer przenośny nowy (nie poleasingowy) dla uczniów do pracy zdalnej o parametrach nie gorszych niż: Intel Core i-3, min. 4 Gb, Dysk SSD min. 256 Gb, przekątna ekranu 15,6”, kamera wbudowana w ramkę ekranu. System operacyjny Win 10 min. Home – urządzenia dla maksymalnie 7 Szkół,
   • ilość zamawianego sprzętu – 23 szt.
   • gwarancja min. 24 miesiące
  • Oprogramowanie
   • MS Office Standard 2019 w ilości 23 szt.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia: dostawa będzie realizowana przez oferenta w terminie  wskazanym przez Zleceniodawcę tj. do 20 maja 2020 r.

 1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego (do skrzynki podawczej zlokalizowanej przed wejściem do budynku) lub przesłać pocztą na adres: Gmina Budzów, 34-211 Budzów  455. Ofertę można  przesłać również w zeskanowanej wersji elektronicznej  pocztą   elektroniczną e-mail lub faxem. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 22 kwietnia 2020 r. r. do godziny 15.00.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

IV. Opis oferty

Oferta powinna być czytelna, złożona w języku polskim, podpisana.

Oferta musi zawierać:

 1. Pełną nazwę oferenta,
 2. Adres siedziby/zamieszkania oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
 3. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
 4. Cenę oferty netto i brutto,
 5. Termin ważności oferty,

Dostawca w ofercie powinien zawrzeć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

V. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium 100 % ceny.

VI. Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

 1. Krzysztof Pochopień – informatyk – tel. (33) 876 77 60
 2. Kierownik Biura Obsługi Szkół – Lucyna Ryszawy  tel. (33) 876 77 67,

 e-mail: gmina@budzow.pl

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.