Urząd Gminy w Budzowie

Zagospodarowanie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Bieńkówce

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Zagospodarowanie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Bieńkówce

Cel operacji:
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wykonanie placu zabaw dla dzieci, miejsca rekreacyjno – sportowego dla dorosłych oraz elementów małej architektury z przeznaczeniem do użytku publicznego.

Realizacja operacji obejmowała:
Zagospodarowanie terenu w ramach , którego wykonano nawierzchnię placu zabaw, dostawę i montaż urządzeń, wykonanie ogrodzenia, chodników, opaski i zieleni.

Wartość całkowita operacji:
147 052,95 zł

Kwota dofinansowania w ramach PROW :
60 894,15 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
12.03.2013r. – 19.02.2014r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.