Urząd Gminy w Budzowie

Wyposażenie świetlicy młodzieżowej w Budzowie

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Świetlica młodzieżowa (wiejska) w Budzowie miejscem zachowania kultury i tradycji lokalnej – wyposażenie świetlicy młodzieżowej w Budzowie.

Cel operacji:
Operacja ”Świetlica młodzieżowa (wiejska) w Budzowie miejscem zachowania kultury i tradycji lokalnej – wyposażenie świetlicy młodzieżowej w Budzowie” przyczyni się do stworzenia miejsca spotkań kulturalnych dla dzieci, młodzieży, Koła Gospodyń Wiejskich, a także mieszkańców Gminy Budzów. Poprzez krzewienia kultury i tradycji wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Budzów, działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz kulturowych mieszkańców wsi.

Realizacja operacji obejmowała:
Zakup wyposażenia; krzesła, stół, ławy, szafy, wieszak

Wartość całkowita operacji:
27 639, 10 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
15 491,83 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
05.05.2010 – 31.03.2011