Urząd Gminy w Budzowie

Wyposażenie świetlicy młodzieżowej w Budzowie

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Świetlica młodzieżowa (wiejska) w Budzowie miejscem zachowania kultury i tradycji lokalnej – wyposażenie świetlicy młodzieżowej w Budzowie.

Cel operacji:
Operacja ”Świetlica młodzieżowa (wiejska) w Budzowie miejscem zachowania kultury i tradycji lokalnej – wyposażenie świetlicy młodzieżowej w Budzowie” przyczyni się do stworzenia miejsca spotkań kulturalnych dla dzieci, młodzieży, Koła Gospodyń Wiejskich, a także mieszkańców Gminy Budzów. Poprzez krzewienia kultury i tradycji wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Budzów, działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz kulturowych mieszkańców wsi.

Realizacja operacji obejmowała:
Zakup wyposażenia; krzesła, stół, ławy, szafy, wieszak

Wartość całkowita operacji:
27 639, 10 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
15 491,83 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
05.05.2010 – 31.03.2011

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.