Urząd Gminy w Budzowie

Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Budzów w 2020 roku

Kategoria: 2020 Opublikowano: 07-01-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

„Wykonanie usług geodezyjnych na terenie gminy Budzów w 2020 roku”

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta,
  • przestawiony cennik usługi opracowany na podstawie załączonej tabeli, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania
  • wartość oferty (netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,
  • warunki płatności

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia  i termin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona w Urzędzie Gminy w Budzowie na dzienniku podawczym.

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.01.2020 r.

Termin realizacji zadania: do 31.12.2020 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: CENA 100 %

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.