Urząd Gminy w Budzowie

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Budzowie

Opublikowano: 02-02-2016

 PUNKT KONSULTACYJNY


HARMONOGRAM PLANOWANYCH KONTROLI PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY BUDZÓW W 2014 R.


 DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH


 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW


Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 


Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Budzów 2015

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Budzów 2017

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.