Urząd Gminy w Budzowie

Punkt Konsultacyjny w Budzowie

Opublikowano: 25-09-2017

Punkt Konsultacyjny w Budzowie

mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia w Budzowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Telefon: 33 876 77 50

Godziny przyjęć: Wtorek 15.00 – 17.00

– Terapia Uzależnień

godziny przyjęć:
– poniedziałek: 16.00 do 18.00

– Psycholog

godziny przyjęć:
– czwartek od godz. 14.00 do 17.00
– w drugi czwartek od godz. 11.00 do 14.00 do dyspozycji dzieci i młodzieży szkolnej

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji d.s Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii
Barbara Łuczak