Urząd Gminy w Budzowie

Remont odcinka drogi Zagrody w Palczy

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 10-12-2018

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Remont odcinka drogi Zagrody w Palczy

 

Realizacja zadania obejmowała:
– robot ziemne przygotowawcze,
– odwodnienie nawierzchni drogowej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,
– pobocza.

Wartość całkowita operacji:
39.334,77   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 39.334,77   zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 16 lipca 2018  r.