Urząd Gminy w Budzowie

Remont odcinka drogi Nowakówka odnoga lewa w Budzowie

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 10-12-2018

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Remont odcinka drogi Nowakówka odnoga lewa w Budzowie

 

Realizacja zadania obejmowała:
– robot ziemne przygotowawcze,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,

 

Wartość całkowita operacji:
21.635,21   zł.

 

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  – 13.037,21  zł.
– środki z budżetu Województwa Małopolskiego –  8.598,00

 

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 sierpnia 2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.