Urząd Gminy w Budzowie

Remont i modernizacja pomieszczeń w Domu Wiejskim w Bieńkówce

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Dom wiejski w Bieńkówce ostoją kultury i sportu mieszkańców wsi – roboty remontowe pomieszczeń pełniących funkcje społeczno – kulturalne i rekreacyjno – sportowe w Domu Wiejskim w Bieńkówce

Cel operacji:
Dom Wiejski w Bienkówce ostoją kultury i sportu mieszkańców wsi – roboty remontowe pomieszczeń pełniących funkcje społeczno – kulturalne i rekreacyjno – sportowe w Domu Wiejskim w Bieńkówce przyczyni się do stworzenia miejsca kultury i sportu dla dzieci i młodzieży jakim będzie świetlica wiejska. Zostaną pokazane młodzieży alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz kulturalnych mieszkańców wsi.

Realizacja operacji obejmowała:
Roboty rozbiórkowe oraz remontowe polegające przygotowaniu i malowanie ścian, montażu grzejników i drzwi, wymiana lamp oświetleniowych.
Wartość całkowita operacji:
46 215,95 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
24 800,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
21.01.2010 – 27.01.2011

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.