Urząd Gminy w Budzowie

Remont i modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturowe i rekreacyjno-sportowe w Do

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Remont i modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturowe i rekreacyjno-sportowe w Domu Wiejskim w Bieńkówce

Cel operacji:
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją pomieszczeń w Domu Wiejskim w Bieńkówce, jako miejsce spotkań mieszkańców Gminy Budzów.

Realizacja operacji obejmowała:
Remont i modernizację pomieszczeń w Domu Wiejskim w Bieńkówce a do głównych zadań należały roboty rozbiórkowe, remontowe i instalacyjne.

Wartość całkowita operacji:
49 757,57 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
24 950,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
29.03.2011 – 31.12.2011

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.