Urząd Gminy w Budzowie

Remont i modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturowe i rekreacyjno-sportowe w Do

Kategoria: Fundusze Europejskie, Lata poprzednie Opublikowano: 09-02-2016

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł Operacji:
Remont i modernizacja pomieszczeń pełniących funkcje społeczno-kulturowe i rekreacyjno-sportowe w Domu Wiejskim w Bieńkówce

Cel operacji:
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont połączony z modernizacją pomieszczeń w Domu Wiejskim w Bieńkówce, jako miejsce spotkań mieszkańców Gminy Budzów.

Realizacja operacji obejmowała:
Remont i modernizację pomieszczeń w Domu Wiejskim w Bieńkówce a do głównych zadań należały roboty rozbiórkowe, remontowe i instalacyjne.

Wartość całkowita operacji:
49 757,57 zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera:
24 950,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
29.03.2011 – 31.12.2011