Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Stachoniówka w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 04-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi Stachoniówka w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty przygotowawcze
– nawierzchnie

Wartość całkowita operacji:
65.866,50 zł.

Finansowanie zadania:

– środki z budżetu gminy  –  4.455,75  zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 sierpnia   2019 r.