Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Putyrówka w Baczynie

Kategoria: Rok 2017 Opublikowano: 31-07-2017

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi Putyrówka w Baczynie

Realizacja zadania obejmowała:
– robot ziemne,
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– nawierzchnie z mieszanek  mineralno – bitumicznych,
– pobocza

Wartość całkowita operacji:
27.087,68   zł.

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –  19.558,68   zł.
– środki z budżetu Województwa Małopolskiego – 7.529,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
19.04.2017 r. – 18.07.2017 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.