Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi  Niedźwiedziówka Górna, Wojtankówka  w Budzowie

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 04-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi  Niedźwiedziówka Górna, Wojtankówka  w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty ziemne
– podbudowy
– nawierzchnia

Wartość całkowita operacji:
83.369,81 zł.

Finansowanie zadania:

środki z budżetu Województwa Małopolskiego – 9.849,00 zł.
– środki z budżetu gminy  –  73.520,81 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 30 sierpnia  2019 r.