Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Mączkówka w Budzowie

Kategoria: Rok 2019 Opublikowano: 04-11-2019

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Remont drogi Mączkówka w Budzowie

Realizacja zadania obejmowała:
– roboty przygotowawcze
– odwodnienie nawierzchni drogowej
– podbudowy
– nawierzchnie

Wartość całkowita operacji:
65.866,50 zł.

Finansowanie zadania:

środki z budżetu Województwa Małopolskiego – 25.000,00 zł.
– środki z budżetu gminy – 40.866,50 zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 31 lipca  2019 r.