Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Goczałówka w Jachówce

Kategoria: Rok 2018 Opublikowano: 10-12-2018

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

 

Tytuł inwestycji:
Remont drogi Goczałówka w Jachówce

 

Realizacja zadania obejmowała:
– robot ziemne,
– odwodnienie korpusu drogowego,
– podbudowa z kruszywa łamanego,

 

Wartość całkowita operacji:
19.437,94  zł.

 

Finansowanie zadania:
– środki z budżetu gminy  –   19.437,94   zł.

Czas trwania realizacji operacji:
do 16 lipca 2018 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.